• Share on Facebook
  • Share on Linkedin
  • Share on Zalo
  • Bookmark this page
  • Chia sẻ link với bạn bè

Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng đáng nhớ nhất. Do đó, một lời mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh độc đáo sẽ giúp người nghe nhớ đến bài thuyết trình của bạn lâu hơn. Trong bài viết này, ELSA Speech Analyzer sẽ hướng dẫn bạn cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng nhất.

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh thu hút người nghe

Welcoming the audience – Chào mừng đến tham dự

Để mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh một cách lịch sự, án tượng, bạn cần gửi lời chào hỏi đến quý khán giả. Tùy vào mức độ thân thiết hay ngữ cảnh trang trọng mà bạn có thể sử dụng linh hoạt mẫu câu chào hỏi khác nhau.

chào mừng người tham dự

Tham khảo mẫu câu chào mừng để mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh:

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemenXin chào các quý bà và các quý ông!
Welcome everyone, to this [event/conference/meeting/seminar]Chào mừng quý vị đến với [sự kiện/buổi hội nghị/cuộc họp] này.
On behalf of [Group]/[Class]/[Organization]/… Allow me to welcome you to [Event name]. Thay mặt cho [Nhóm]/[Lớp]/[Tổ chức]/… Cho phép tôi chào mừng mọi người đến với [Tên sự kiện].
First of all, let me thank you all for coming here todayTrước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay.
I’m happy/delighted that so many of you could make it today.Tôi rất hạnh phúc/ vui mừng khi nhiều bạn đến tham dự ngày hôm nay.
Before we start the [Event name], I’d like to take a second to thank you all for coming here today.Trước khi bắt đầu [Tên sự kiện], tôi muốn dành ra một phút để cảm ơn tất cả mọi người vì đã tới đây hôm nay.

>> 4 bước giúp bạn trở thành một nhà thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp

Introduce yourself – Tự giới thiệu bản thân

Sau phần chào mừng, bạn cần giới thiệu sơ lược về bản thân, họ tên cũng như chức danh/vị trí hiện tại để người nghe nắm rõ. Hãy cố gắng rút gọn nội dung phần này, tránh lan man, dài dòng lê thê.

Tham khảo những câu mở đầu bài thuyết trình hay bằng tiếng Anh dưới đây:

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Let me briefly introduce myself. I’m [Name] , a member of [Class]/[Group]/[Organization]/…Để tôi giới thiệu bản thân thật nhanh nhé. Tôi là [Tên], thành viên của [Lớp]/[Nhóm]/[Tổ chức]/…
My name is [Name] and I am [Role] in [Class]/[Group]/[Organization]/…Tên tôi là [Tên] và tôi là [Vai trò] tại [Lớp]/[Nhóm]/[Tổ chức]/…
Hi, everyone. I’m [Name]. Good to see you all.Chào mọi người. Tôi là [Tên]. Rất vui được gặp mọi người.
For those of you who don’t know me, my name’s [Name].Với những người không biết tôi, tên tôi là [Tên].
Let me just start by introducing myself. My name is [Name].Tôi sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân. Tên tôi là [Tên].

>> 4 cách giới thiệu bài thuyết trình bằng tiếng Anh – Hướng dẫn & Bài mẫu 

Say what the topic is – Nói về chủ đề thuyết trình

mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng anh

Tiếp đến, hãy giới thiệu với khán giả chủ đề bạn chuẩn bị trình bày là gì, cũng như nói sơ qua với họ về cấu trúc của bài thuyết trình. 

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
What I am going to talk about today is…Thứ mà tôi sẽ nói về hôm nay chính là…
I am delighted to be here today to tell you about…Tôi rất vui vì được ở đây hôm nay để nói với các bạn về…
I’m going to concentrate on…Tôi sẽ nói chủ yếu về…
I would like to take this opportunity to talk to you about…Tôi muốn tận dụng cơ hội này để nói với mọi người về…
As you can see on the screen, our topic today is…Như mọi người đã thấy trên màn hình, chủ đề hôm nay của chúng tôi là…
Today I am here to talk to you about…Hôm nay tôi ở đây để nói với mọi người về…
The subject/ topic of my presentation is… Chủ đề/ của bài thuyết trình này là…
 thuyết trình bằng tiếng anh

>> Tổng hợp các câu dẫn hay, độc đáo trong bài thuyết trình tiếng Anh

Brief description of presentation layout – Giới thiệu sơ lược bố cục bài thuyết trình

Cách mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh ấn tượng, thu hút đối phương lắng nghe là phải chỉ ra được mục tiêu, cấu trúc (những nội dung chính) mà bạn sẽ trình bày. Điều này sẽ giúp họ chủ động lắng nghe và tương tác với bạn hơn.

Mẫu câu giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
My talk/presentation will be in [Number] parts…Phần trình bày của tôi sẽ được chia thành [Số] phần…
I’ll start with…then I will look at …next…and finally…Tôi sẽ bắt đầu với… sau đó sẽ đến … tiếp theo là … và cuối cùng là …
Firstly, secondly, thirdly, finally… Đầu tiên, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…

Mẫu câu giới thiệu mục tiêu của bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
The purpose of my presentation is…Mục đích của bài trình bày này là…
My objective today is…Mục tiêu của tôi hôm nay là…
I hope that you all can … after my presentation today.Tôi mong mọi người có thể … sau bài thuyết trình của tôi hôm nay.

Mẫu câu thông báo thời lượng của bài thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
This talk/presentation will last about [Number] minutes.Phần nói/thuyết trình này sẽ nằm trong khoảng [Số] phút.
We will start now and end by [Time].Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ và kết thúc vào lúc [Giờ]
There will be a [Number] minutes break at [Time].Sẽ có một khoảng giải lao [Số] phút vào lúc [Giờ].
After my presentation, there will be a [Number] minute Q&A session.Sau phần thuyết trình của tôi, sẽ có một phần hỏi & đáp trong [Số] phút.
mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng anh

Có thể bạn quan tâm:

Explain why audience will be interested – Giải thích lý do khán giả sẽ cảm thấy hứng thú

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
My talk is particularly relevant to those of you/ us who…Bài diễn thuyết của tôi sẽ rất liên quan cụ thể tới những người các bạn/chúng ta mà…
Today’s topic is of particular interest to those of you/ us who…Chủ đề hôm nay đặc biệt sẽ gây hứng thú với những người các bạn/ chúng ta mà…
Today’s topic is very important for you because…Chủ đề hôm nay rất quan trọng với các bạn vì…
By the end of this talk, you will be familiar with… Khi buổi thuyết trình này kết thúc, các bạn sẽ quen thuộc với…

Ask the audience to ask questions – Đề xuất khán giả đặt câu hỏi

Để không bị nhàm chán và thúc đẩy sự tương tác của mọi người, bạn hãy đề xuất khán giả đặt câu hỏi ngay trong phần mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Tham khảo ngay những mẫu câu sau để gây ấn tượng với người nghe nhé.

Mẫu câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Do feel free to interrupt me if you have any questions.Hãy thoải mái ngắt lời tôi nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.
I’ll try to answer all of your questions after the presentation. Tôi sẽ cố trả lời tất cả câu hỏi của mọi người sau phần thuyết trình.
I plan to keep some time for questions after the presentation.Tôi sẽ dành ra một thời gian sau buổi thuyết trình cho các câu hỏi.
I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation.Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể để dành câu hỏi của mình cho đến sau buổi thuyết trình.

Bài mẫu cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng

Mẫu mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh khi đi làm

Người đi làm thường xuyên phải thuyết trình trong các cuộc họp nội bộ, với khách hàng hay đối tác. Để chuyên nghiệp và thu hút hơn, bạn hãy tham khảo mẫu cách mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh dưới đây:

Hello ABC company! First, I would like to introduce myself. My name is Nguyen Van A, currently holding the position of head of the graphic design department of XYZ company and also the person directly responsible for your project this time.

I will offer the ABC firm with our team’s campaign strategy today. I want to be able to share a lot of information with you through this presentation so that you can better grasp the new branding orientation of your business. Color schemes, logo design, website layouts, and advertising models are among the topics we’ll explore.

If you have any questions to discuss before we begin, feel free to discuss!

thuyết trình bằng tiếng Anh trong công việc

Dịch nghĩa:

Xin chào công ty ABC! Đầu tiên, xin phép cho tôi được giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Nguyễn Văn A, hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng thiết kế đồ họa của công ty XYZ và cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án lần này của các bạn.

Hôm nay tôi sẽ trình bày cho công ty ABC về chiến lược của nhóm chúng tôi. Tôi mong muốn có thể chia sẻ nhiều thông tin với các bạn thông qua bài thuyết trình này để bạn có thể nắm bắt rõ hơn về định hướng xây dựng thương hiệu mới của doanh nghiệp. Phối màu, thiết kế logo, bố cục trang web và mô hình quảng cáo là một trong số các chủ đề chúng ta sẽ khám phá.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần thảo luận trước khi chúng ta bắt đầu, hãy thoải mái để thảo luận nhé!

Xem thêm:

Mẫu câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh trong công việc ấn tượng

Good morning! My name is Tasha, and I’m here today to discuss how 30% of U.S. retailers rely on CustomMax Pro for customer management. Interestingly, did you know that by 2030, that number is expected to spike by 15 percent? What do you think about this impressive number? Let’s discuss in the next section.

Mẫu câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh trong công việc ấn tượng

Dịch nghĩa:

Chào buổi sáng! Tên tôi là Tasha và hôm nay tôi có mặt ở đây để thảo luận về việc 30% nhà bán lẻ Hoa Kỳ dựa vào CustomMax Pro để quản lý khách hàng như thế nào. Thật thú vị, bạn có biết rằng vào năm 2030, con số đó dự kiến sẽ tăng 15% không? Bạn nghĩ sao về con số ấn tượng này? Hãy cùng thảo luận trong phần tiếp theo.

Mẫu cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh trước lớp

Để nắm rõ cách thuyết trình tiếng Anh trước lớp thu hút, “ăn trọn” điểm 10 từ giao viên, bạn có thể tham khảo đoạn mẫu sau:

Hello everyone. I am Thanh Ngan from Group 10 and I will be the next member to present part 2: Producer surplus. This part might be comparatively similar to the first part that we’ve already learned. Now I will be discussing in the next 20 minutes the benefit that sellers may receive or gain from taking part in the market through 3 main parts of my presentation. 

You might want to listen carefully and take note because this session will be included in the upcoming test. Please save all of your questions until the end of our group’s presentation as we will have a 15-minute Q&A session. 

thuyết trình bằng tiếng Anh trước lớp

Dịch nghĩa:

Xin chào tất cả mọi người. Mình là Thanh Ngân đến từ nhóm 10 và mình sẽ là thành viên tiếp theo trình bày phần 2: Thặng dư sản xuất. Phần này có thể tương đối giống với phần đầu tiên mà chúng ta đã học. Bây giờ mình sẽ trình bày trong 20 phút về lợi ích mà người bán có thể nhận được từ việc tham gia thị trường thông qua 3 phần chính.

Bạn nên lắng nghe cẩn thận và ghi chú vì phần này sẽ được đưa vào bài kiểm tra sắp tới. Vui lòng lưu tất cả các câu hỏi của bạn cho đến khi kết thúc phần trình bày của nhóm chúng mình vì chúng mình sẽ có phần Hỏi & Đáp kéo dài 15 phút.

Xem thêm:

Luyện tập mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh thu hút, ấn tượng nhất thuyết trình tiếng Anh với gói học ELSA Premium

Ngoài việc chuẩn bị cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh của mình sao cho thật ấn tượng, bạn cũng đừng quên trau chuốt thêm cho phát âm tiếng Anh của bản thân. Phát âm tiếng Anh hay sẽ khiến cho bạn trông chuyên nghiệp và nổi bật hơn với người nghe. 

Để cải thiện phát âm tiếng Anh, bạn có thể luyện tập thuyết trình qua các chương trình thuộc gói học ELSA Premium, như là ELSA Pro, ELSA AI và ELSA Speech Analyzer. Với đa dạng tính năng và hình thức luyện tập, các gói học sẽ cho người dùng trải nghiệm học tiếng Anh vô cùng thú vị và bổ ích. Đặc biệt, trong số các tính năng kể trên, ELSA Speech Analyzer là lựa chọn cực kì đúng đắn dành cho các bạn đang có nhu cầu luyện tập cho các bài thuyết trình.

Bảng so sánh ELSA Premium và ELSA Pro

Để cải thiện phát âm tiếng Anh, bạn có thể luyện tập thuyết trình qua phần mềm ELSA Speech Analyzer. ELSA Speech Analyzer là công cụ luyện nói tiếng Anh toàn diện nhất thị trường. 

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Luyện tập thuyết trình tiếng Anh với phần mềm ELSA Speech Analyzer

Dẫn đầu xu hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, ELSA Speech Analyzer có khả năng phân tích và đưa ra những đánh giá chuyên sâu về kỹ năng Speaking của bạn với độ chính xác tuyệt đối. Giúp bạn nhận diện những điểm cần cải thiện trên 5 khía cạnh: phát âm, ngữ điệu, độ lưu loát, ngữ pháp và từ vựng của mình. 

Để trải nghiệm ELSA Speech Analyzer, bạn hãy nhanh chóng mua gói học ELSA Premium ngay bây giờ với các mức giá ưu đãi.