• Share on Facebook
  • Share on Linkedin
  • Share on Zalo
  • Bookmark this page
  • Chia sẻ link với bạn bè
trọng âm trong tiếng Anh

Khi học nói tiếng Anh, một trong những điều quan trọng nhất để phát âm chuẩn như người bản xứ là cần nắm rõ quy tắc đánh trọng âm. Hiểu rõ cách đánh trọng âm trong tiếng Anh giúp bạn giao tiếp có ngữ điệu và tự nhiên hơn. Hãy cùng học cách đánh trọng âm tiếng Anh đơn giản qua bài viết sau đây của chúng tôi!

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trước hết, muốn biết được khái niệm về trọng âm thì chúng ta cần hiểu các khái niệm về âm tiết, nguyên âm trong tiếng Anh và phụ âm trong tiếng Anh là gì. Âm tiết là một bộ phận cấu tạo nên từ. Mỗi âm tiết có thể chứa một nguyên âm hoặc chứa cả nguyên âm và phụ âm đi kèm. Một từ được tạo thành từ một hoặc nhiều âm tiết, tạo nên các nhịp điệu khác nhau khi đọc. 

Trọng âm trong tiếng Anh là những âm tiết được nhấn mạnh, đọc to và rõ hơn các âm tiết khác trong một từ. Trọng âm giúp cho từ và câu có ngữ điệu rõ ràng hơn. Thông thường, trong các quyển từ điển, nếu trọng âm rơi vào âm tiết nào thì âm tiết trước đó sẽ được đánh dấu phẩy.

Ví dụ: start /ˈstɑːrt/: bắt đầu

Trọng âm là một phần cơ bản và quan trọng giúp bạn tránh được các lỗi phát âm trong tiếng Anh. Chính vì vậy nếu muốn nói tiếng Anh đúng chuẩn và giống như người bản xứ, bạn bắt buộc phải nhấn trọng âm chính xác và tự nhiên ở từng từ và câu. 

Vì sao cần học đánh trọng âm tiếng Anh?

Giúp phát âm chuẩn và ngữ điệu tự nhiên 

Khi nói chuyện hay giao tiếp, việc nhấn trọng âm giúp ngữ điệu của câu nói trở nên tự nhiên và thu hút hơn. Chắc hẳn ai cũng sẽ thích nghe những câu có ngữ điệu lên xuống hơn là những câu có ngữ điệu đều đều phải không nào? Vì vậy, khi nói có trọng âm giúp tiếng Anh của bạn chuẩn chỉnh và tự nhiên như người bản xứ. 

Giúp phân biệt các từ dễ gây nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ có cách viết và phát âm giống nhau nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm tiết được nhấn trọng âm. Việc nắm chắc các quy tắc đánh trọng âm sẽ giúp bạn phân biệt chính xác từ đó mang hàm nghĩa nào để tránh sai sót trong các bài thi, đặc biệt là bài IELTS Listening. 

Tránh hiểu lầm khi giao tiếp

Việc đánh trọng âm chính xác không chỉ giúp bạn phân biệt từ trong các bài thi mà còn giúp bạn truyền đạt đúng nội dung trong giao tiếp, tránh các hiểu lầm không đáng có. Rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi bạn nhấn sai trọng âm. Thậm chí có nhiều trường hợp còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng. 

Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: begin /bɪˈɡɪn/, forgive /fəˈɡɪv/, invite /ɪnˈvaɪt/,…

đánh trọng âm với từ có 2 âm tiết
Quy tắc đánh trọng âm với động từ có 2 âm tiết

Quy tắc 2: Các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: father /ˈfɑː.ðər/, table /ˈteɪ.bəl/, sister /ˈsɪs.tər/

Quy tắc 3: Một số từ vừa là danh từ vừa là động từ:

Nếu là danh từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn nếu là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: 

Record (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm

Produce (v) /prəˈduːs/ sản xuất; (n) /ˈprɑː.duːs/: nông sản

Present (v) /prɪˈzent/:thuyết trình ; (n) /ˈprez.ənt/: món quà

Trường hợp đặc biệt:

travel /ˈtræv.əl/, visit /ˈvɪz.ɪt/, promise /ˈprɑː.mɪs/: trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ nhất

reply /rɪˈplaɪ/: trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ 2

Quy tắc 4: Các từ có 2 âm tiết bắt đầu bằng “a” thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: about /əˈbaʊt/, above /əˈbʌv/, again /əˈɡen/

>>> Đọc thêm:

Từ có 3 âm tiết

Quy tắc 1: Các từ có tận cùng là -ic, -ics, -ian, -tion, – sion thì trọng âm rơi vào âm liền kề ngay trước nó.

Ví dụ: precision /prɪˈsɪʒ.ən/, republic /rɪˈpʌb.lɪk/, statistics /stəˈtɪs·tɪks/

Quy tắc 2: Các từ có tận cùng là -ade, -ee, -ese, -eer, -eete, -oo, -oon, -aire, -ique, thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

Ví dụ:  kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/, cigarette /ˌsɪ.ɡəˈret/, vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/

Quy tắc 3: Các từ có tận cùng là -al, -ful, -y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

Ví dụ: beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, ability /əˈbɪl.ə.ti/, natural /ˈnætʃ.ər.əl

Quy tắc 4: Các từ kết thúc là -ever thì trọng âm nhấn vào chính âm đó

Ví dụ: whatever /wɒtˈev.ər/, whenever /wenˈev.ər/, however /ˌhaʊˈev.ər/

Quy tắc 5: Các tiền tố không bao giờ có trọng âm mà trọng âm luôn nhấn vào âm thứ 2

Ví dụ: illegal /ɪˈliː.ɡəl/, unable /ʌnˈeɪ.bəl/, unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/

Các trường hợp đặc biệt

Quy tắc 1: Danh từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên

Ví dụ: film-maker /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/, sunrise /ˈsʌn.raɪz/, raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/

Quy tắc 2: Tính từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: trust-worthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/, home-sick /ˈhəʊm.sɪk/, water-proof /ˈwɔː.tə.pruːf/

Trong trường hợp tính từ ghép bắt đầu bằng tính từ/trạng từ hoặc kết thúc bằng đuôi ED thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: well-done /ˌwel ˈdʌn/, bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/, short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/.

quy tắc đánh trọng âm đặc biệt
Một số trường hợp nhấn trọng âm đặc biệt

Quy tắc 3: Động từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/, overcome /ˌəʊ.vəˈkʌm/

Quy tắc 4: Các từ có tận cùng bằng -how, -what, -where,… thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: somehow /ˈsʌm.haʊ/, anywhere/ˈen.i.weər/

Quy tắc 5: Các từ có tận cùng bằng các đuôi: -ate, -phy, -gy, -cy. Nếu có 2 âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất. Còn nếu có từ 3 âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. 

Ví dụ: communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/, classmate /ˈklɑːs.meɪt/, emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/, photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/, regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/

Quy tắc 6: Các từ chỉ số lượng có đuôi -teen thì trọng âm nhấn vào -teen, còn đuôi -ty thì trọng âm rơi vào âm tiết phía trước nó. 

Ví dụ: fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, thirty /ˈθɜː.ti/

Những nguồn tài liệu giúp rèn luyện đánh trọng âm

Sách giáo trình

Các cuốn sách giáo trình từ lớp 6 trở lên thường đã bao gồm các bài tập về trọng âm. Các bạn học sinh có thể tham khảo một số cuốn sách như Family and Friends, Let’s Go, 100 câu bài tập trọng âm tiếng anh có đáp án,…. Đây là những cuốn sách bao gồm các bài tập về trọng âm với đáp án đi kèm để giúp bạn ôn tập và rèn luyện kỹ năng đánh trọng âm chính xác nhất. 

Website giáo dục

Hiện nay có rất nhiều trang web giáo dục cung cấp các bài tập về trọng âm giúp các bạn rèn luyện kỹ năng này. Bạn có thể tham khảo các trang web như tienganh123.com, hocgioitienganh.com, english-online.org.uk,…

Ứng dụng di động

Với sự phát triển của công nghệ thì các ứng dụng học tiếng Anh qua di động ngày càng phổ biến. Chỉ với một chiếc smartphone, các bạn học sinh có thể dễ dàng rèn luyện cách đánh trọng âm tiếng Anh qua một số ứng dụng như sau:

  • ELSA SPEAK

Đây là một ứng dụng luyện phát âm khá phổ biến, giúp bạn cải thiện các kỹ năng phát âm một cách dễ dàng nhất. Với phiên bản Premium mới được ra mắt vào tháng 9/2023, ELSA Speak được tích hợp các tính năng mới như ELSA Speech Analyzer và ELSA AI mang đến những trải nghiệm học tiếng Anh mới lạ, hấp dẫn cho người dùng. 

ELSA Speech Analyzer là tính năng hấp dẫn dành cho những ai đang muốn thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho học tập hoặc công việc. Người học sẽ được đánh giá toàn diện về kỹ năng giao tiếp thông qua khả năng nhận diện của công nghệ AI. Đặc biệt, ELSA Speech Analyzer còn hỗ trợ luyện thi IELTS Speaking với bộ đề thi sát nhất với đề thi thật, giúp bạn đánh giá và dự đoán được điểm số của bản thân để tăng thêm tự tin khi trước khi bước vào kì thi IELTS thật. 

ELSA AI với hơn 7000 bài học ở các chủ đề khác nhau, từ công việc đến sở thích cá nhân, giao tiếp hàng ngày. Qua bài nói của bạn, phần mềm sẽ tìm ra các lỗi sai về từ vựng, phát âm, trọng âm, âm điệu. Đồng hướng dẫn cách sửa để bạn khắc phục kịp thời và nói tiếng Anh ngày một tốt hơn. Trải nghiệm học tập với AI giúp học viên rèn luyện được khả năng phản xạ, giao tiếp trôi chảy và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh. 

gói học tiếng Anh cao cấp ELSA Premium
ELSA Premium giúp người học sửa lỗi phát âm đúng chuẩn
  • Cake – Phần mềm luyện phát âm tiếng anh

Cake là một phần mềm hỗ trợ học và rèn luyện phát âm được tích hợp qua các video bài học chất lượng, mục tiêu giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp như người bản xứ. Ứng dụng này có chế độ ghi lại giọng nói của mình để bạn so sánh với giọng chuẩn gốc. Qua đó cho bạn biết từ nào cần cải thiện để bài nói tốt hơn.  

  • FluentU – Ứng dụng luyện phát âm tiếng anh

FluentU là một app luyện phát âm khá hay. App này có các đoạn video ngắn chứa đa dạng các đoạn hội thoại với những chủ đề khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn nội dung mà họ cảm thấy hứng thú. Các video trên app khá dễ hiểu, phù hợp với cả những người ở trình độ Beginner. 

  • Pronunroid – IPA pronunciation

Đây là một trong những phần mềm luyện phát âm tiếng anh khá hay. Phần mềm này giúp người đọc dễ dàng kiểm tra phát âm bằng cách tương tác trực tiếp. Giao diện của Pronunroid – IPA pronunciation khá dễ dùng. Phần mềm có chức năng tìm cách phát âm IPA của một từ giúp bạn dễ dàng học và luyện theo để phát âm chuẩn nhất. 

Hy vọng rằng thông qua những kiến thức về các quy tắc đánh trọng âm tiếng anh kể trên, các bạn đã nắm được phần nào cách xác định trọng âm đúng nhất để phát âm chuẩn xác. Nếu bạn muốn rèn luyện thêm các kỹ năng giao tiếp khác thì hãy tham khảo ngay gói học tiếng Anh cao cấp ELSA Premium để nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân.