• Share on Facebook
 • Share on Linkedin
 • Share on Zalo
 • Bookmark this page
 • Chia sẻ link với bạn bè
mẫu câu trả lời phần thi speaking ielts

Trong bài viết sau đây, ELSA Speech Analyzer sẽ cung cấp đến bạn các câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 theo nhiều chủ đề, giúp bạn dễ dàng ăn điểm ở phần thi này.

Tổng quan về IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 là gì?

IELTS Speaking Part 1 là phần mở đầu của bài thi nói IELTS. Giám khảo sẽ yêu cầu thí sinh giới thiệu bản thân ở phần thi IELTS Speaking này. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi thêm về các chủ đề quen thuộc liên quan đến cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc và sở thích của thí sinh. Thí sinh sẽ trả lời khoảng 12 câu hỏi cho 2-3 chủ đề khác nhau trong khoảng thời gian từ 4-5 phút.

Tiêu chí chấm điểm phần thi IELTS Speaking Part 1

Để đạt điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần tuân thủ 4 tiêu chí sau đây:

 • Fluency and Coherence: Để bài thi nói trở nên trôi chảy và liên tục, bạn nên sử dụng các từ nối câu/đoạn văn thích hợp để đảm bảo tính lưu loát, mạch lạc và rõ ràng.
 • Grammatical Range and Accuracy: Thí sinh cần sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn để đạt điểm cao trong tiêu chí này, bao gồm sử dụng câu bị động hoặc các câu điều kiện loại 1, 2, và 3.
 • Pronunciation: Cách phát âm cần phải rõ ràng và tự nhiên nhất có thể. Thí sinh có thể mắc phải lỗi sai, nhưng cần thể hiện sự cố gắng và nỗ lực của mình bằng cách thử nói lại để giám khảo nhận thấy.
 • Lexical Resource: Thí sinh cần sử dụng vốn từ vựng đa dạng, thuộc nhiều chủ đề khác nhau và áp dụng chúng đúng, phù hợp với bối cảnh giao tiếp
IELTS Speaking Part 1 - Tổng hợp mẫu câu trả lời theo cấu trúc đề thi mới nhất

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

Trong bài thi IELTS Speaking Part 1, thường có 3 dạng câu hỏi chính bao gồm Yes/No questions, câu hỏi W-H và câu hỏi lựa chọn (Selective questions).

Từ những dạng câu hỏi này, thí sinh sẽ có thêm 7 dạng câu hỏi biến thể khác như dưới đây. Cách trả lời câu hỏi sẽ phụ thuộc vào động từ và danh từ được sử dụng trong câu hỏi.

Dạng câu hỏiVí dụ
“Types of” QuestionsWhat types of food are there in your hometown? 
“Wh-/How” QuestionsWhat makes you proud? How do you solve a problem? 
“Yes/No” QuestionsDo you like music? 
“Would” QuestionsWould you like to travel to Thailand?  
Basic description QuestionsTell me about your mother. Can you describe your house?  
Liking/Disliking QuestionsDo you like hot beverages? What kinds of beverage do you dislike? 
Selective questionsDo you like coffee or tea?  

Các chủ đề thường gặp trong kỳ thi IELTS Speaking Part 1

Trong IELTS Speaking Part 1 thì các chủ đề thường gặp gồm:

Ví dụ part 1:

 • Do you like to picnic?
 • Have you ever gone on a picnic?
 • Is going on a picnic popular in your country?
 • When and where do people usually go on picnics?
 • Why do people go on picnics?
 • Would you like to go on a picnic on the mountain or beach?
 • Who do you want to go on a picnic with?

Xem thêm: Tổng hợp các chủ đề Speaking IELTS Part 1 thường gặp nhất.

Các chủ đề thường gặp trong kỳ thi IELTS Speaking Part 1

Cách trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 1 giúp bạn ăn điểm dễ dàng

Để đạt được điểm cao trong phần 1 của bài thi IELTS Speaking, việc trả lời các câu hỏi cần phải được thực hiện theo chiến lược đơn giản, chính xác, tự nhiên và hiệu quả. Các bạn hãy tham khảo về cấu trúc câu trả lời dưới đây.

Cách trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 1 giúp bạn ăn điểm dễ dàng

Nếu muốn tăng điểm cho câu trả lời, bạn cần kết hợp Direct answer và Explanation để trả lời đúng câu hỏi và giải thích chi tiết vấn đề. Bên cạnh đó, bạn cũng nên sử dụng từ nối để kết hợp hai phần này thành một câu phức, giúp tăng tính mạch lạc trong ngữ pháp cho câu trả lời.

Cách mở đầu phần thi IELTS Speaking Part 1 ấn tượng

Để giúp phần trả lời trong kỳ thi IELTS Speaking Part 1 của bạn được trôi chảy và ấn tượng với ban giám khảo, bạn hãy tham khảo các mẫu câu mở đầu sau:

 • As a youngster, I’m unable to perceive the disparity on my own. (Khi còn trẻ, tôi không thể tự nhận thức được sự khác biệt)
 • I cannot speak on behalf of everyone, but… (Tôi không thể nói thay cho tất cả mọi người, nhưng…)
 • Based on my personal experience, it’s safe to assert that… (Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi khá chắc chắn khi khẳng định rằng…)
 • I don’t want to bore you with a long list, so I’ll just mention… (Tôi không muốn làm bạn chán với một danh sách dài, vì vậy tôi sẽ chỉ đề cập đến…)
 • It’s not a straightforward answer, as it depends on several factors. (Đó không phải là một câu trả lời đơn giản, vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố)

I agree with that perspective to some extent. (Tôi đồng ý với quan điểm này ở một mức độ nào đó.)

Cách mở đầu phần thi IELTS Speaking Part 1 ấn tượng
Young woman having a job interview with a corporate manager in his office he is examining her resume

Các mẫu câu trả lời IELTS Speaking Part 1 theo chủ đề

Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Topic: Work/Study

 1. Are you a student or are you working?

→ I’ve been working as an auditor at KPMG, which is one of the top four auditing organizations in the world, for the past couple of years. I enjoy my profession and consider it to be a fascinating field.

 1. What do you like about your job?

→ The salary, I suppose, is the aspect of my job that I enjoy the most. I have a good-paying job, which means that not only do I have enough money to pay my bills, but I also have plenty left over to spend on whatever I choose. So, on payday, I usually treat myself to a nice outfit or a meal at a high-end restaurant.

 1. What do you dislike about your job?

→ You know, I’d have to admit that I’m not a fan of the excessive workload. I mean, I have a pretty busy schedule, which means I’m always inundated with deadlines. As a result, I have very little quality time with my family and friends. In the future, I might look for a job that is a little less demanding.

Cấu trúc và các mẫu câu trả lời Speaking IELTS Part 1 | ELSA Speech Analyzer
 1. What do you do after work?

→ When my coworkers and I come home from work, we normally go to the pub for a couple of drinks and, if we’re feeling hungry, a bite to eat. It’s a lot of fun and a terrific way to relax.

>> Đọc thêm: IELTS Speaking Vocabulary: Tổng hợp từ vựng theo 10 chủ đề phổ biến 2023

Các mẫu câu trong IELTS Speaking Topic: Hometown

 1. What is your hometown famous for?

→ My birthplace’s natural cave system, the Phong Nha caves, is well-known. It has been classified as a UNESCO World Heritage Site. Millions of tourists visit my hometown each year, which may surprise you.

 1. Is your hometown a decent place to raise a family?

→ Unquestionably! As compared to large cities where the air is polluted and security is weak, I believe that children are healthier in my neighborhood. They may breathe in the fresh air, have fun playing outdoor games with their friends, and create many nice childhood memories here.

 1. Is there anything about your hometown that you’d like to change?

→ Yes, I believe that is correct. My hometown’s residents hacked down many trees to make room for factories and dwellings, polluting the environment. So, if at all feasible, I’d like to enlarge the forest area and plant more trees to ensure that the air is clean and fresh.

 1. Will you continue to reside in your hometown?

→ That is, without a doubt, a fascinating question. Despite the fact that my home in HCMC feels like a second home to me, I believe I will return to my hometown to live because I am always on cloud nine when I am with my family and want to take care of them.

Cách trả lời Speaking IELTS | ELSA Speech Analyzer

Các mẫu câu trả lời IELTS Speaking Topic: Home/Accommodation

 1. Which room in your house is your favorite?

→ My bedroom is my favorite room. I frequently read books, listen to music, work, and do anything I want in my bedroom. To keep my room appearing fresh and interesting, I normally change the bed linens once a week.

 1. What are your favorite aspects about living there?

→ My living room offers a relaxing atmosphere. There are few automobiles and factories because it is in the suburbs. There are many trees as well, which gives me fresh air and a calm environment.

 1. Do you want to relocate to a different home in the future?

→ Yes, I concur. I’d like to move to a bigger, more centrally placed space. Besides, I’m saving for a down payment on a house. It’s true that getting on the housing ladder these days isn’t easy.

Các mẫu câu trả lời Speaking IELTS Topic: Home/Accommodation

Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Topic: Film

 1. Are you fond of watching movies?

→ Absolutely! I am an avid film enthusiast. I frequently watch movies on weekends and sometimes even during the weekdays. I find films more appealing than TV shows.

 1. What types of movies do you enjoy the most?

→ I have a diverse taste in movies, but if I had to pick a favorite genre, it would be suspenseful and psychological thrillers. In particular, I am a huge fan of old Hitchcock films as he is considered the ultimate master of suspense. Some of his movies are among my top favorites.

 1. Were you a big TV viewer when you were young?

→ Not at all. My parents preferred that my siblings and I spend time playing outside instead of being glued to the TV screen. As a result, we were only allowed to watch TV for an hour before bedtime. This was uncommon compared to most of my friends, who spent hours watching TV.

 1. Are foreign language movies well-received in your country?

→ To be honest, they are not as popular as domestic films. While we do have a few Asian movies from India and China, as well as some European films, the need to read subtitles deters many people from watching them. It’s unfortunate because I believe it’s essential for individuals to explore foreign language films to gain more insights into diverse cultures.

Câu trả lời mẫu Speaking IELTS Topic: Film

Những câu hỏi Speaking thường gặp và câu trả lời mẫu Topic: Greeting People

 1. What would you say to someone who came to your house?

→ I’d most likely meet them with a cup of tea and ask them in. In my country, that’s how it’s usually done. We don’t have a specific greeting procedure for visitors.

Cách trả lời Speaking IELTS Part 2 | ELSA Speech Analyzer
 1. Would you greet an old friend the same way you would a stranger?

→ Without a doubt, the answer is no. If it’s a long-time friend, I’ll hug them; if it’s a stranger, I’ll shake their hand or simply say “Hello, lovely to meet you” and leave it at that.

 1. How do you make new friends?

→ The bulk of the time, friends introduce me to new people. When I go out to dinner with a friend, I almost always meet someone new, and that’s how I usually increase my social circle.

 1. Do you believe first impressions matter?

→ Without a doubt, you form an opinion about someone as soon as you see them, whether it’s about their lifestyle, their past, or what kind of person they might be. That is why, when meeting someone for the first time, I believe it is vital to make an excellent first impression.

Nếu muốn biết thêm các mẫu câu hỏi và trả lời cho IELTS Speaking Part 1,2,3 theo chủ đề, bạn có thể xem tham khảo tại:

>> Tổng hợp IELTS Speaking Sample Part 1,2,3 – Có đáp án

>> Tổng hợp mẫu đề luyện thi IELTS Speaking Part 3 có đáp án mới nhất 2023

>> Các bài mẫu IELTS Speaking Part 2 theo chủ đề thường gặp nhất

>> Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Test – Kèm đáp án

>> Tổng hợp bài nói mẫu Speaking IELTS Part 1, 2, 3 theo chủ đề đầy đủ, mới nhất 2023

Để lại thông tin và nhận mã khuyến mãi đặc biệt chỉ có trong tháng này

Những câu hỏi IELTS Speaking Part 1 thường gặp nhất

Topic: Hobbies

 • Do you have a hobby?
 • Which leisure pursuit is the most prevalent among the Vietnamese youth?
 • What is the significance of having a hobby in our lives?
 • What sorts of hobbies, in your view, can be detrimental?

Topic: Festival

 • How do you observe festivals in your nation?
 • What are the distinct foods and activities associated with these celebrations?
 • What are the customary ways of celebrating Spring Festivals in your country?

Topic IELTS Speaking: Advertisements/commercials

 • What types of advertisement do you view?
 • Where can advertisements be found?
 • Have you ever made a purchase solely based on an ad?
 • Do you watch ads in their entirety?

Topic: Holiday

 • Where did you spend your last vacation?
 • Which public holiday is your favorite?
 • What do you do on holidays?
 • Why are holidays important to you?
 • When do you prefer to take your holidays? Why?

Topic: Sport

 • Do you enjoy watching sports on television?
 • Do you participate in any sports activities?
 • Do you have a preferred sports celebrity?
 • What is the most widely followed sport in your nation?
 • Which sports do you aspire to attempt in the future?

Topic: Flowers

 • Is giving flowers as gifts a popular tradition in Vietnam?
 • Have you ever presented flowers to someone as a gift?
 • What are the commonly favored flowers in Vietnam, and what do they symbolize?
 • Are artificial flowers commonly used in Vietnam?

Topic: Shopping

 • Do you enjoy shopping?
 • Which is your go-to store?
 • Do you prefer shopping solo or with company?
 • What types of stores are available in your locality?

Topic: Patience

 • Do you have patience?
 • Have you ever run out of patience?
 • Can you explain why some people are not impatient?
 • Do you think you are more patient now than when you were younger?
 • When are you impatient?

Topic: Color

 • What is your favorite color?
 • Which color do you despise?
 • What color in your room makes you feel uneasy?
 • Do you usually wear clothes in your favorite color?
 • Do you think different types of people like different colors?
Những câu hỏi Part 1 thường gặp nhất

Cách trả lời câu hỏi Speaking IELTS khi bạn không biết đáp án

Nếu gặp câu hỏi về một chủ đề nào đó mà bạn không biết, bạn có thể tham khảo những mẫu câu trả lời Speaking IELTS Part 1 sau:

 • To be candid, I consume food on a daily basis, but I have minimal knowledge about cuisine and the culinary arts. (Thành thật mà nói, tôi ăn thực phẩm hàng ngày, nhưng tôi có kiến ​​thức rất ít về ẩm thực và nghệ thuật nấu nướng.)
 • Honestly, I have no knowledge about fashion and clothing. Nevertheless, I do admire Singer A’s sense of style, as I believe they dress impeccably. (Thành thật mà nói, tôi không có kiến ​​thức về thời trang và quần áo. Tuy nhiên, tôi rất ngưỡng mộ phong cách của Ca sĩ A, vì tôi tin rằng họ ăn mặc không chê vào đâu được.)
 • To be frank, I am not sure about the answer to that question because I am disconnected from the music preferences of young individuals, and I do not have a liking for pop music. (Thành thật mà nói, tôi không chắc chắn về câu trả lời cho câu hỏi đó vì tôi không biết sở thích âm nhạc của những người trẻ tuổi đang nghe và tôi không thích nhạc pop.)
 • Nevertheless, I presume that technology has had an impact on music. Perhaps, the younger generation is inclined towards music created through computer software, rather than with traditional musical instruments such as the piano or guitar. (Tuy nhiên, tôi cho rằng công nghệ đã có tác động đến âm nhạc. Có lẽ, thế hệ trẻ bây giờ đang nghiêng về nghe âm nhạc qua phần mềm máy tính hơn là với các nhạc cụ truyền thống như piano hay guitar.)
Cách trả lời câu hỏi Speaking khi bạn không biết đáp án

Những lưu ý và mẹo giúp bạn đạt điểm cao phần thi Speaking IELTS

Một số lỗi thí sinh thường mắc phải trong phần thi Speaking IELTS:

 • Phức tạp hoá vấn đề: Trả lời dài dòng, phức tạp
 • Không biết cách triển khai/mở rộng câu trả lời  thêm sâu và rộng hơn.
 • Sử dụng quá nhiều câu đơn.

Theo đó, thí sinh cần lưu ý một vài mẹo dưới đây để nâng cao điểm số của mình:

 • Sử dụng linh hoạt nhiều loại câu trong phần thi của mình: Trong bài thi cần kết hợp và xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau theo nhiều dạng câu như: quá khứ – quá hoàn thành, hiện tại – hiện tại hoàn thành, tương lai đơn,….
 • Thể hiện bài thi thật tự tin.
 • Bày tỏ quan điểm trong bài thi thông qua ngôn ngữ hình thể hoặc các mẫu câu biểu đạt cảm xúc như: “Well, this is such an interesting question, I have to admit that I have to take a second to think about that.”
 • Dùng cách diễn đạt đời thường để tăng tính tự nhiên (gonna, sorta, wanna, kinda, for sure,….)

>> Xem thêm: 

Trên đây là những chia sẻ của ELSA Speech Analyzer về cấu trúc đề và các mẫu câu trả lời Speaking IELTS. Tuy nhiên, để chinh phục band 8.0 phần thi nói, bạn đừng quên luyện tập mỗi ngày cùng ELSA Speech Analyzer – một sản phẩm mới của ELSA Speak.

ELSA Speech Analyzer ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo toàn cầu, giúp bạn phát hiện lỗi sai phát âm và hướng dẫn cải thiện 5 kỹ năng: Phát âm, ngữ điệu, độ lưu loát, từ vựng và ngữ pháp. Theo đó, bạn sẽ biết cách nhấn âm, nhả hơi và đặt lưỡi sao cho chuẩn bản xứ thông qua những video minh họa trên hệ thống.

Hệ thống cung cấp những video hướng dẫn sửa lỗi phát âm cụ thể từng âm tiết
Hệ thống cung cấp những video hướng dẫn sửa lỗi phát âm cụ thể từng âm tiết

Việc sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và nâng cao là một yếu tố quan trọng trong việc đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Vì vậy, ELSA Speech Analyzer sẽ giúp bạn đánh giá mức độ sử dụng từ vựng. Sau đó gợi ý cho bạn những mẫu câu có cụm từ hay hơn và phù hợp với chủ đề mà bạn đang luyện tập. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ và nói tiếng Anh lưu loát hơn.

ELSA Speech Analyzer đánh giá cấp độ sử dụng từ vựng và gợi ý từ mới nâng cao hơn
ELSA Speech Analyzer đánh giá cấp độ sử dụng từ vựng và gợi ý từ mới nâng cao hơn

Bên cạnh đó, phần mềm này còn cung cấp các dạng đề thi thử sát với format đề thi IELTS thực tế để bạn luyện lập. Bạn hãy trả lời theo gợi ý và hệ thống sẽ nhận xét, sau đó đưa ra những gợi ý để bài nói hoàn chỉnh hơn, giúp bạn rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, ôn thi cấp tốc, tự tin chinh phục phần thi IELTS Speaking.

Thi thử IELTS Speaking qua ELSA Speech Analyzer
Thi thử IELTS Speaking qua ELSA Speech Analyzer

Đặc biệt, ELSA Speech Analyzer còn phát triển thêm tính năng tích hợp với Chat GPT để đưa ra đề xuất bài nói phiên bản tốt hơn bài gốc. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm ý tưởng hoàn thiện bài nói của mình.

Thực hành theo những câu hỏi và gợi ý mà hệ thống đề xuất để hoàn thiện bài nói của mình
Thực hành theo những câu hỏi và gợi ý mà hệ thống đề xuất để hoàn thiện bài nói của mình

Sau mỗi phần thực hành, ELSA Speech Analyzer sẽ phân tích và dự đoán điểm cho các kỳ thi như IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE và CEFR. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về trình độ tiếng Anh của mình và biết được những kỹ năng cần cải thiện để đạt được mục tiêu của mình.

Hệ thống đưa ra dự đoán điểm thi IELTS cho bạn
Hệ thống đưa ra dự đoán điểm thi IELTS cho bạn

Với những tính năng tuyệt vời này, bạn chỉ cần luyện tập 5-10 phút mỗi ngày để có thể nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Speech Analyzer và trải nghiệm ngay hôm nay!