ELSA AI hoạt động
như thế nào?

Chọn kịch bản thực hànhChọn kịch bản thực hành

Chọn kịch bản thực hành

Chọn kịch bản có sẵn, hoặc tạo tình huống thực tế cho riêng bạn

Bắt đầu nhập vaiBắt đầu nhập vai

Bắt đầu nhập vai

Đối thoại trực tiếp với ELSA AI trong tình huống bạn đã chọn

Nhận đánh giáNhận đánh giá

Nhận đánh giá

Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ELSA AI sẽ trở thành huấn luyện viên cá nhân, gửi bạn chi tiết bài đánh giá về khả năng giao tiếp của bạn

ELSA AI phù hợp với những ai

ELSA AI phù hợp với những ai?

  • Bạn ngại nói tiếng Anh trước người khác
  • Tự luyện nói nhưng thiếu người góp ý
  • Đã học tại trung tâm nhưng ít có cơ hội nhận đánh giá 1-1 từ giáo viên
  • Cần luyện tập cho buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh
  • Cần luyện tập trong kỳ thi Speaking IELTS

Tài khoản Premium được trải nghiệm ELSA AI không giới hạn

ELSA AI

Đăng ký lên Premium
Ngay Hôm Nay

Chọn gói ELSA Premium